Bariéry


Bariéry, ktoré inkubátor redukuje

Virtuálny inkubátor je už z podstaty svojej koncepcie nízkonákladové a nízkoprahové riešenie. Od prvopočiatkov tejto koncepcie posudzujeme šedú zónu, ktorá leží za hranicou efektivity klasických postupov ale ešte pred hranicou no-go zóny v cieľových skupinách. Rozšírením tohto záberu prinášame konkurenčnú výhodu pri získavaní zamestnancov, následníkov alebo pri rozširovaní kompetencií organizácií.

Bariéry na strane záujemcu o prácu

Strach z neznámeho. Obavy zo zlyhania pri požiadaní o prácu. Presvedčenie o chýbajúcej kvalifikácii. Obavy z poníženia pri komunikácii. Nemožnosť investovať čas a prostriedky na cestu na pohovor. Obavy z investovania času pre prvý pohovor. Obavy z požiadaviek, ktoré budú na neho kladené.

Bariéry na strane zamestnávateľa

Investičná náročnosť na vyvolanie akcie záujemcu. Náročnosť na čas a zamestnanecké zdroje pri výbere a validácií kandidátov. Stratené investície pri fluktuácii naboardovaných zamestnancov po skončení adaptačného cyklu. Náklady na riešenie toxických zamestnancov.