Východiská projektu virtuálny inkubátor


Koncept virtuálneho inkubátora vznikol synergiou rôznych riešení na situácie a problémy, s ktorými sa stretávame v praxi od roku 2004. Základnými stavebnými prvkami sú naše riešenia pre zabezpečenie angažovanosti pri štúdiu online obsahu, postupom pri validácii nadobudnutých spôsobilostí, metodike pre udržanie retencie získaných spôsobilostí a postupom pri tvorbe atomizovaného vzdelávacieho obsahu vhodného pre samo-riadenie osobného rozvoja.

Na projekte pracuje tím think-tanku Združenia komunitného vzdelávania VIRTA. Prvé predstavenie tohto konceptu prebehlo v lete 2019. Krátko na to pribudli Use case a definície foriem riešenia.

Príchodom pandémie a zmien ňou spôsobených, rozšírili sa aj o inkubátor dočasne neumiestnených kandidátov a dostal sa aj do balíčka prežitia HR manažéra, ktorým sme pomáhali a stále pomáhame manažérom ľudských zdrojov zvládnuť aktuálnu situáciu.